Política de privacitat

Condicions d’ús

Qui accedeixi al lloc web de GINESTA HOME  –  ginestahome.com (usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d’ús, així com de qualsevol altra que es faci constar en el mateix, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, medis i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il•lícita, il•legal o contraria a la bona fe, els usos comunament acceptats i l’ordre públic.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GINESTA HOME pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions.

Titular

SOCIETAT ACROMANTULA FORMA SLU
CIF B67395434
Adreça C / Ramon Muntaner 16
08800 Vilanova i la Geltrú
Nom comercial Ginesta Home
Tel de contacte 630 72 54 43

Especialment l’usuari es compromet a:

 • No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a GINESTA HOME o a l’ús i accés al present lloc web.
 • No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present web site sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertinents a GINESTA HOME o al seus legítims titulars.
 • No utilitzar els continguts d’aquest web site amb fins comercials o publicitaris.
 • No tractar d’accedir alscontinguts del web site emprant mitjans o procediments diferents delsposats a la sevadisposicióa aquest efecteo alshabitualmentemprats enla xarxasempreque no comportin unrisc per alwebsite.

GINESTA HOME es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús del seu lloc web reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s’hi presten, així com les condicions d’accés d’aquests.

El present web site inclou diferents documents o bases de dades a títol merament informatiu, de manera que, en cas de discrepància s’estarà al contingut dels documents i bases de dades originals, i no al reflectit en el present web site, sense que pugui derivar-se responsabilitat alguna per GINESTA HOME per aquestes discrepàncies.

Preus

Els preus oferts estan subjectes a canvis. Com és habitual en el sector immobiliari, els preus no inclouen impostos, taxes, despeses notarials, etc.. .

 


Tractament de les dades

Per tal de facilitar l’accés a diferents serveis o informacions en alguns llocs d’aquest web site podran recaptar-se dades personals de l’usuari en diversos formularis, dades que podran incorporar-se a un fitxer de dades personals titularitat de GINESTA HOME i degudament registrat davant l’Agencia de Protecció de Dades (Agencia de Protección de Datos).

L’usuari que facilita les seves dades personals a GINESTA HOME conscient expressament a la incorporació d’aquests a l’esmentat fitxer i al tractament dels mateixos per part de GINESTA HOME per a la seva utilització en activitats pròpies dels seus fins previstos en l’article 2º dels seus Estatuts.

En el formulari de recollida de dades estaran indicats aquells que resultin obligatoris i els que no tenen aquell caràcter. La no complementació de les dades marcades com “obligatòries” suposa la no prestació dels servei o accés per al qual es sol•liciten les dades.

En qualsevol cas el tractament de les dades personals facilitades per l’usuari es realitzarà amb un estricte compliment de la normativa vigent i especialment amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal).

En especial, GINESTA HOME es compromet a mantenir les condicions de confidencialitat y seguretat de les dades personals confiades pels usuaris en els termes previstos en la legislació vigent. No obstant, GINESTA HOME no es fa responsable de l’accés, modificació, tractament, pèrdua o ús il•lícit que de les dades facilitades pels usuaris pugui efectuar un tercer.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició previstos a la normativa vigent dirigint-se a [email protected], on podrà igualment deixar sense efecte, sense caràcter retroactiu els consentiments abans expressats.

Els usuaris seran responsables de la veracitat i actualització de les dades incorporades als formularis que complimentin. GINESTA HOME no es fa responsable dels danys que es puguin ocasionar per la falta de veracitat o inexactitud de les dades personals facilitades per l’usuari.

Política de protecció de dades

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar, subscriure’s al nostre butlletí i/o realitzar operacions comercials amb GINESTA HOME. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal i sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Com usuari, sempre tindràs dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment.

Sistema de captura d’informació personal

Els diferents sistemes de captura d’informació personal són:

 1. Formulari de subscripció a continguts: Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de www.ginestahome.com/.
 2. Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte profession En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.
 3. Formulari d’autorització de cobrament: Formulari d’autorització a GINESTA HOME per a la realització del cobrament. En aquest cas, només s’utilitzaran les dades facilitades per a la realització i gestió de l’esmentat cobrament.
 4. Cookies: Quan un usuari es registra o navega en aquesta web, s’emmagatzemen “cookies”. L’usuari pot consultar en qualsevol moment la política de cookies per ampliar informació sobre l’ús de cookies i com desactivar-les.

Sistema de descàrregues: En aquesta web es poden descarregar diferents continguts

que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Legitimació del tractament

Per subscriure’s, contactar i autoritzar el cobrament en aquesta web es requereix el consentiment amb aquest Avís Legal i Política de Privacitat. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

La categoria de dades que es tracten són:

– Dades identificatives:

 • Nom i cognoms
 • Nom de l’empresa
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Domicili

En cap cas es tractaran dades especialment protegides.

Temps de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservessin indefinidament fins que se sol·liciti la supressió per part de l’interessat.

Serveis oferts per tercers en aquesta web

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzem els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Plataforma web: WordPress

Protecció de dades

GINESTA HOME i per tant, www.ginestahome.com/, es compromet a respectar la confidencialitat i a utilitzar les dades amb la finalitat que han estat recollides mitjançant els formularis de contacte en la present web. Es compromet a complir la seva obligació de guardar-los i acceptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de

2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

Mitjançant l’emplenament de formularis de reserva del web, o de contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a www.ginestahome.com/, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de GINESTA HOME.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això vol dir que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

Exercici dels drets en protecció de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en www.ginestahome.com/ tractem dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades (en aquest cas no s’aplica)

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GINESTA HOME deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament contactant a [email protected] juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. o equivalent, indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” o mitjançant sol·licitud escrita i signada, juntament amb fotocòpia del D.N.I. o document identificatiu equivalent a GINESTA HOME. 

Acceptació i consentiment

L’USUARI declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de GINESTA HOME, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Avís Legal i Política de Privacitat.

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a GINESTA HOME en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCOLP. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Política de cookies

Què són les cookies?

Les cookies són fitxers que es descarreguen en el teu ordinador quan accedeixes a aquesta pàgina web i que van a fer possible, entre altres coses, l’emmagatzematge i recuperació d’informació sobre els teus hàbits de navegació o del teu equip i que tinguis una millor experiència de navegació . Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers.

Desactivació / activació o eliminació de cookies

GINESTA HOME posa a disposició dels usuaris que vulguin impedir la instal·lació de les esmentades cookies, enllaços a les instruccions facilitades a l’efecte per navegadors l’ús considera més estès:

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva   “ Guía sobre el uso de las cookies”  i obtenir més informació  sobre les cookies a Internet,  http://www.aboutcookies.org/.

Advertència important sobre les cookies

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les Cookies que terceres parts puguin utilitzar a través del nostre lloc web.

Això s’aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté elements integrats: és a dir, textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web o mitjançant el mateix. D’allí la dificultat de complir el reglament sobre les Cookies de manera estricta.

Quines cookies utilitza aquesta web?

En aquesta web www.ginestahome.com s’utilitzen cookies pròpies i de tercers per aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació i per obtenir estadístiques d’usuaris.

Utilitzem les Cookies següents:

 • Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies d’anàlisi:  Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per això s’analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l’oferta de productes o serveis que li oferim.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen Cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Com a usuari, la manera més senzilla d’evitar la descàrrega de cookies és bloquejant aquestes cookies mitjançant la configuració apropiada del seu navegador, d’aquesta manera evitaràs que les cookies s’emmagatzemin en el teu disc dur.

Com a propietaris d’aquesta web, no utilitzem cap informació personal procedent de cookies, tan sols s’utilitzen estadístiques generals de visites que en cap cas remeten a cap informació personal, excepte l’adreça IP.

Per això és important que llegeixis la present política de cookies i entenguis que, si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs donant el teu consentiment per a l’ocupació dels referits mecanismes. I així mateix reconeixes conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament d’aquestes dades o informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi al seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de cookies en el vostre navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats de la pàgina web.

Si voleu tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que li permetran escollir aquelles Cookies que desitja permetre.

Si tens dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar amb GINESTA HOME a [email protected].

Garanties i exclusió de responsabilitat

GINESTA HOME no garanteix la disponibilitat ni el funcionament d’aquest web site ni la idoneïtat dels seus continguts, no sent responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:

 • Falta de disponibilitat o de la continuïtat del funcionament del web site o llocs als que s’hagués establert un enllaç.
 • Errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, els errors en l’accés a les diferents pàgines web del site o a l’existència de virus o programes lesius en els continguts d’aquest web site.
 • Accions d’altres usuaris o terceres persones que utilitzin el mode il•lícit o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest web site o que contrariïn d’alguna manera les presents condicions generals.

  

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús, així com la prestació de serveis que poguessin realitzar-se a traves del web site de GINESTA HOME estaran subjectes a la legislació espanyola. Les parts amb renúncia expressaa qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls acorden sotmetre a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú