Avisos Legals

Condicions d’ús

Qui accedeixi al lloc web de GINESTA HOME  –  ginestahome.com (usuari) ho fa sota la seva exclusiva responsabilitat i amb plena acceptació de les presents condicions d’ús, així com de qualsevol altra que es faci constar en el mateix, i es compromet a realitzar un ús lleial dels serveis, medis i informació que es posen al seu abast comprometent-se a no realitzar cap activitat il•lícita, il•legal o contraria a la bona fe, els usos comunament acceptats i l’ordre públic.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que GINESTA HOME pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per les presents condicions.

Titular

 

SOCIETAT ACROMANTULA FORMA SLU
CIF B67395434
Adreça

C / Ramon Muntaner 16

08800 Vilanova i la Geltrú

Nom comercial Ginesta Home
Tel de contacte 630 72 54 43

 

Especialment l’usuari es compromet a:

 • No realitzar cap activitat que pugui perjudicar directa o indirectament a GINESTA HOME o a l’ús i accés al present lloc web.
 • No reproduir, distribuir ni modificar els continguts del present web site sense la deguda autorització, ni vulnerar cap dret sobre els mateixos pertinents a GINESTA HOME o al seus legítims titulars.
 • No utilitzar els continguts d’aquest web site amb fins comercials o publicitaris.
 • No tractar d’accedir alscontinguts del web site emprant mitjans o procediments diferents delsposats a la sevadisposicióa aquest efecteo alshabitualmentemprats enla xarxasempreque no comportin unrisc per alwebsite.

GINESTA HOME es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment les condicions d’ús del seu lloc web reservant-se igualment el dret a suspendre, interrompre o deixar sense funcionament el seu lloc web o qualsevol dels continguts, informació o serveis que s’hi presten, així com les condicions d’accés d’aquests.

El present web site inclou diferents documents o bases de dades a títol merament informatiu, de manera que, en cas de discrepància s’estarà al contingut dels documents i bases de dades originals, i no al reflectit en el present web site, sense que pugui derivar-se responsabilitat alguna per GINESTA HOME per aquestes discrepàncies.

Preus

Els preus oferts estan subjectes a canvis. Com és habitual en el sector immobiliari, els preus no inclouen impostos, taxes, despeses notarials, etc.. .

 

Hipervincles

Els que pretenguin establir hipervincle, link o enllaç amb aquest web site des d’un altre lloc web hauran de respectar les següents condicions:

No s’establiran links més que a la pàgina principal d’aquest web site, excepte autorització expressa de GINESTA HOME, quedant expressament prohibit establir deep-links, enllaços IMG o d’imatge, frames o border enviroment.

 • El link podrà permetre l’accés a aquest lloc web, però no podran reproduir-se els seus serveis ni continguts.
 • No es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquest web site ni sobre els serveis o continguts d’aquest, ni sobre les empreses, directius o empleats que conformen GINESTA HOME.
 • La pàgina web en la qual s’inclogui el link no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o signe distintiu pertanyent a GINESTA HOME o a tercers (a excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix híper-enllaç ) excepte amb l’autorització expressa dels afectats.
 • L’establiment del link no suposa relació alguna entre el titular o operador del web site des del que es realitzi i GINESTA HOME ni implica coneixement, autorització ni consentiment de GINESTA HOME sobre els continguts del web site des del que s’estableixi l’enllaç.
 • GINESTA HOME no serà responsable dels continguts o serveis oferts al web site del qual parteixi el link ni respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de l’establiment de links cap a la seva web site per part de tercers.

Els enllaços o hipervincles establerts des del web site de GINESTA HOME, cap els de terceres persones o entitats, suposen una facilitat per a la cerca d’informació que es posa a disposició dels usuaris, sense que impliqui en cap cas suggeriment o invitació a utilitzar aquests, i sense que impliqui l’acceptació o responsabilitat de GINESTA HOMEsobre el contingut dels web sites als que es dirigeix l’enllaç o sobre l’operativitat del mateix.

GINESTA HOME no assumeix cap responsabilitat ja sigui directa, indirecta o subsidiària dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de l’accés, licitud, veracitat, ús, qualitat, fiabilitat i/o utilitat dels continguts o informacions manifestades, existents o ofertes que s’hagin inclòs en els hipervincles als que es fa referencia en aquesta pàgina. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre GINESTA HOME i el propietari de la pàgina Web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de GINESTA HOME dels seus continguts o serveis allà oferts posats a disposició del públic.


Garanties i exclusió de responsabilitat

GINESTA HOME no garanteix la disponibilitat ni el funcionament d’aquest web site ni la idoneïtat dels seus continguts, no sent responsable en cap cas dels possibles danys o perjudicis que poguessin derivar-se de:

 • Falta de disponibilitat o de la continuïtat del funcionament del web site o llocs als que s’hagués establert un enllaç.
 • Errors en els sistemes informàtics o de telecomunicacions, els errors en l’accés a les diferents pàgines web del site o a l’existència de virus o programes lesius en els continguts d’aquest web site.
 • Accions d’altres usuaris o terceres persones que utilitzin el mode il•lícit o contrari a la bona fe els continguts i mitjans posats a disposició en aquest web site o que contrariïn d’alguna manera les presents condicions generals.

  

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús, així com la prestació de serveis que poguessin realitzar-se a traves del web site de GINESTA HOME estaran subjectes a la legislació espanyola. Les parts amb renúncia expressaa qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls acorden sotmetre a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú